Giften

Credimus Bootcamp draait geheel op vrijwilligers. Het streven is om de kosten voor deelname zo laag mogelijk te houden, vooral ook gezien de leeftijd van onze doelgroep. Hierdoor kunnen we de drempel voor deelname wat de financiële kant betreft zo laag mogelijk houden. Daarom zijn wij mede afhankelijk van giften. Wilt u Credimus Bootcamp steunen, en op deze manier met ons verbonden zijn, dan kan dat door een gift over te maken op Rekeningnummer: 1443.29.395 t.n.v. E.H.J. Vossenberg te Groningen.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

De vorige edities van het Credimus Bootcamp werden mede mogelijk gemaakt door giften van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, de Studentenparochie van Groningen en de Vereniging voor Latijnse Liturgie.

>